Kur'an'da,Yahudi ve Hristiyanlar hakkında geçen sert ifadeler!

Soru: Fethullah Gülen Hocaefendinin  "Kuranı Kerimde hristiyan ve yahudiler hakkında kullanılan ifadelerin çok sert olduğu söylenir.Geçmiş dönemlerde bazı hristiyan ve yahudilerin apaçık gerçek karşısında gösterdikleri inat ayak diretme ve düşmanlığı ifade için kuranın kullandığı üslup her zamanki hristiyan ve yahudiler için de kullanılacak diye bir şart ve mecburiyet olamaz.Bu tür ayetlerde sübutu katiyye arandığı gibi delaleti katiyye de aranmalıdır.Yani bu ayetlerin kuran ayetleri olduğu kesindir.

Fakat o ayetlerin ilk günden bu yana bütün hristiyan ve yahudileri içine aldığı kesin değildir.Kanatime göre hadiseleri kendi tarihsellikleri içinde ele almalı, yani her hadiseyi kendi şartları ve konumu içinde değerlendirmeli ve bu günkü davranışlarımızda da bu günkü tavırları esas almalıyız." (M.Fethullah Gülen - Fasıldan Fasıla-4 )

cümlesi, Ehl-i Sünnet anlayışına terstir. O günün Ehl-i Kitabı ile bugünün Ehl-i Kitabı diye birşey nasıl olabilir?

El-CEVAB: Kur'an-ı Kerim'de, Yahudi ve Hristiyanlar (Kafirler) hakkında sert ifadeler olduğu kadar, onlara karşı


1- Ehl-i Kitabın hepsinin bir olmadığını, içlerinde gecenin bir vaktinde secdeye kapanıp Allah’ın Ayetlerini okuyanların varlığından bahsetmesi (Ali İmran, 3/113)

2- Ehl-i Kitab ile aramızda Ortak olan bir Kelimeye, yani “Allah” 'tan başkasına kulluk etmeyeye bir davetin olması (Ali imran, 3/64)

3- İçlerinde Emanete ihanet etmeyenlerininde olduğundan övgü ile bahsetmesi (Ali İmran, 3/113)

4- Onları bazı konularda bağışlamayı (Casiye,45/14) , Affedip, kusurlarını başlarına vurmamaya, hoşgörü ile yaklaşmayı tavsiye etmesi (Teğabun, 64/14)

5- Müslümanlarla savaşmayanlarına karşı İyilik yapıp, iyi davranmayı öğütlemesi (Mümtehina, 60/8)

6- Zulmedenleri hariç, en güzel yoldan mücadele edip, aynı İlaha ve indirilen aynı Kitablara iman ettiğimizi beyan etmemizin istenmesi (Ankebut, 29/46)

7- Onların hanımları ile evlenmeye ve yemeklerinden yemeye Ruhsat vermesi (Maide, 5/5)


Kur’anı Kerim’i siyak ve sibak bütünlüğü içersinde değerlendiren Tefsircilerin belirttiği üzere, şu sonuca varmak mümkündür :

Kur’anı Kerim, nasıl ki Gıybet eden mümin hakkında 'kardeşinin etini yemek ' ifadesini yani bir nevi yamyam vahşetine layık görme tarzındaki sert ifadesi tüm mü'minleri kast etmiyor, sadece o fiili işleyenleri kast ediyorsa, aynı şekilde Kur'anda bahse konu Yahudi ve Hristiyanlara yönelik sert ifadeler; İslam'a açıktan düşmanlık sergileyen, müslümanlara zulmeden ve İslamı kendisine düşman kabul eden Hristiyan ve Yahudileri kast etmektedir. Yoksa bütün Yahudi ve Hristiyanları kast ettiğinden bahsettiği söylenemez!

İşte Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendide, bu hususa vurgu yapmaktadır! Yani, Kur’ân’ın tavrı şahıslara değil, yanlış davranış, yanlış düşünce ve gerçek karşısında ayak direyip, düşmanlık üretme ve tasvip edilemeyecek sıfatlara karşıdır.

 

HEADER

0fatih kesen2012-09-13 20:47#4
ifade nettir. kesin bir hüküm verilmiştir yazının başı ve sonu ne olursa olsun bir kelimeyle verilmek istenen verilmiştir. sen bugün kuranın bir harfine olabilirmi acaba dediğin zaman dahi imanın tehlikeye düşerken. şu ifade kullanılıyor.

FAKAT BU AYETLERİN İLK GÜNDEN BUYANA BÜTÜN HER YAHUDİ VE HRİSTİYANI İÇİNE ALDIĞI KESİN DEĞİLDİR.


ifade budur. Kuranı Kerimin Hükümlerinin neshedilemeyece ğini ve muhafazasının yapılacağını ve kıyamete kadar geçerli olacağını bir çok ayeti celilede belirtilmişken. bu ifadeyi kullanmak ya cahillikten ya hainlikten olabilir. yüzlerce öğrencisi olan ve eserleri olan bir kişide CAHİL olamaz. ozaman şöyle bir mantıkta ortaya cıkar bu ayetler her müslüman içinde geçerli değildir. değilmi buda İMANİ NOKTADA tehlikeye düşürür.
Quote
0Çakır2011-12-18 21:31#3
Hoca efendinin yazısının ilk paragrafı ve son paragrafı birleştirilerek ,çarpık bir yorum getirilmiştir. Yazı tam olarak okunduğu zaman net bir şekilde anlaşılıyor ki CD’lerde iddia edildiği gibi hoca efendi Kur’an’a sert demiyor. Bilakis öyle diyenlere cevap veriyor. Ayrıca Kur’an’ın üslubunun sert değil en uygun ifade olduğunu belirtiyor. İşte yazıdan makaslanan o cevap :

"Yani,Kur’ân’ın tavrı şahıslara değil,yanlış davranış,yanlış düşünce ve gerçek karşısında ‎ayak direyip,düşmanl ık üretme ve tasvip edilemeyecek sıfatlara karşıdır. Bu sıfatlara karşı çok daha sert ifadeleri ‎bizzat Tevrat’ta ve İncil’de de görmek mümkündür.‎ Kaldı ki Kur’ân,bazıları na sert gibi gelse de,en uygun ifadelerle ortaya koyduğu bu tür sıfat ve davranışların ‎ve bu sıfat ve davranış sahiplerini ikaz ve tehdit etmesinin hemen ardından,çok yumuşak ifadelerle gönülleri hakikate uyarmaya ve kalblere ümit aşılamaya çalışır." F.G.
Quote
0R.KELES2011-11-12 00:33#2
@Erkam Cengil

Tevbe suresi 73. ayet olabilir.
"..Kâfirler ve münafıklarla mücahede et. Onlara karşı sert davran. "
Quote
0Erkam Cengil2011-11-11 00:26#1
Fethullah Gülen'in sertliğinden bahsettiği ayetler hangi ayetlerdir?
Quote

Add comment


Security code


Refresh

back to top

BU GÜNLER DE GEÇECEK

ÇATLAYAN RÜYA

ÇARPITILAN BEDDUA!

ŞAHİT OL YA RAB...

Mefkure Yolculuğu