Mehmet Kutlular'ın , Hocaefendiyi eleştirmesi...

Soru : Mehmet Kutlular ağabey’in zaman zaman özel sohbetlerinde veya Medya’ya verdiği demeçlerde , Fethullah Gülen Hocaefendiyi eleştirmesini ve onun aleyhinde beyan sarf etmesini nasıl değerlendirmeliyiz?

El-cevab :  Muhabbet fedailerinin husumete vakti yoktur. Böyle mevzularla ilgilenmek İslama ve Nur’lara hasım cephe dışında kimseye fayda getirmez.


Kur’ana ve İslam’a zerre kadar hizmet eden büyüğümüzü ağabey , küçüğümüzüde kardeş olarak telakki etmek tefani sırrının bir gereğidir. Nasıl ki , her ağacın her dalı aynı yükseklikte ,aynı uzunlukta değildir. Ancak , her dal aynı gövdeden beslenmesi noktasında birbirine bağlıdır, zarar vermez , aynen bunun gibi , Nur Hizmetleri içindeki dallar , Kur’anın Asri tefsiri olan Risale-i Nur gövdesinden beslenmesi noktasında , adeta B1 , B2 , B6 ,B12 vitaminleri gibi farklılıklar arz etsede , onların tümü B Vitamini Grubu içinde telakki edilir. Aksini iddia edenlerin  10.Lema’yı okumaları elzemdir. 

Sahabe-yi Kiram Efendilerimizin zaman zaman aralarında yaşadıkları içtihat farklılıklarını Mezhep İmamlarımızda , Tabiin büyüklerinde hatta Gavsiyeti temsil eden Zat’larda da görebilmekteyiz. Bunun aksini iddia etmek , Fıtratullah Kanuna aykırıdır. Çünkü insan düşünen sosyal bir varlıktır. Tek fikir , tek düşünce , tek tip insan , tek tip şakirt yetiştirmek o Sahanın inkişafını öldürür !

Niyetler ; Rızayı İlahi ve Hizmet-i İmaniye olmak koşulu ile düşünce farklılıklarının Allah katında bir önemi olmasa da , mesleğimiz ve meşrebimiz nefs-i şahsi dışında başkalarını eleştirmeyi belli mevzular dışında doğru bulmamaktadır.

Her şeye rağmen , Nur’lara güzel hizmetler yapmış Kutlular ağabey’in ,bu eleştirilerini bir içtihat hatası olarak görüyor , ve bunun ötesindeki yorumlara girilmemesinin İttihad-ı İslam çerçevesinde bir zaruret olduğunu belirterek sözü muhterem Hocaefendiye bırakmak istiyorum :

Siz Said Nursî ekolünden geliyorsunuz. Yani bir anlamda Nur öğrencisisiniz. Ancak diğer Nur öğrencileriyle, örneğin Yeni Asya grubu ve Mehmet Kutlular'la 12 Eylül döneminde ayrıldınız. Sizin 12 Eylül yönetimiyle işbirliği yaptığınız ve bu nedenle diğer arkadaşlarınızı terk ettiğiniz söylenir

Bir kopma söz konusu değil. Belki eskiden daire dardı. Bazı insanlar, yer yer bir araya geliyorlardı. Bunlarla, zannediyorum, eskiden görüştüğümüz kadar şimdi de görüşüyoruz. Mehmet Kutlular bey’i geçenlerde hastanede gidip ziyaret ettim. Ameliyat olmuştu. Oradan arkadaşlar geliyorlar, burada da bu türlü arkadaşlar var. Evvelki beraber olma meselesi neyse aynen öyle de devam ediyor. Böyle bir ayrılık söz konusu olamaz.

Sizin Mehmet Kutlular ve arkadaşlarına 'Demirelci' eleştirilerini yaptığınız ve 12 Eylül döneminde Demirel'i terk ederek cuntacılarla anlaştığınız öne sürülüyor

Ben, anlayışım içinde böyle bir particiliği telif edemediğimden dolayı bir ayrı düşünce söz konusu olabilir. İnsan bu denli siyasetin içinde olmamalı. Bizim genel düşüncemiz, inandığımız bir şey varsa, bu insanlar inanmalı, birbirini sevmeli, bir muhabbet akıntısı meydana getirilmeli, inanan insanlar zevk-i ruhanîlerini yaşamalılar. Biz himmetimizi buna teksif etmeliyiz. Gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Bu bizim hesabımıza bulunmuş şeylerin en büyüğüdür. Bulunmuş bu şeyleri bırakıp da başka arayışlara girmek yanlıştır.

Yani diğer arkadaşlarınızın bir siyasi partiye yönelmesini (Demirel’in partisi kastediliyor) doğru bulmuyorsunuz

Büyük bir günah değil, büyük bir cürüm değil de, fakat önemli işler varken bu türlü şeylerle meşgul olmak. Türk toplumunda yeni yeni nifaklar meydana getirebilir.  (Oral Çalışlarla röportaj, Cumhuriyet, 23.08.1995 )


 

Add comment


Security code


Refresh

back to top

BU GÜNLER DE GEÇECEK

ÇATLAYAN RÜYA

ÇARPITILAN BEDDUA!

ŞAHİT OL YA RAB...

Mefkure Yolculuğu