Hristiyan bir erkeğin Müslüman bir kadınla evlendirilmesi çarpıtması

Soru: Diyalog uğruna, Hıristiyan bir erkeğin Müslüman bir Hanım ile evlendirilmesini teşvik etmişsiniz? Bu Şer'an haram değilmi?

El-Cevap: Yeni Mesaj gazetesinde yayınlanan diğer birçok Köşe Yazısı gibi bu yazıda (1) hadiseyi çarpıtarak dile getirilmiştir, aslı şudur:

Sosyoloji Profesörü Lester Kurtz ile Meryem Kurtz, Şanlıurfa'daki Dinlerarası Diyalog Sempozyumu'nun konukları olarak, daha önce Resmi Nikahları Amerika'da kıyılmasına rağmen,

Hz.İbrahim (AS) doğum yeri olan Urfa'da İbrahim Camiinde, kendi istekleri üzerine Dini nikahlarının, İmam, Haham ve papazın huzurunda kıyılmasını isterler!

Sosyoloji Profesörü Lester Kurtz, yetiştiği Aile ortamında Quaker bir Hıristiyan olduğunu, Meryem ile tanıştığında, İslamiyeti benimsediğini, geçen sene bir ay Ramazan Ayında Oruç tuttuğunu, yine Ramazan ayında 5 vakit namazını aksatmadığını beyan etmesine karşın, İslamiyet'in güzellikleri ile geçmişindeki Hıristiyanlıktan kaynaklanan güzellikler arasında bir tezat görmediğini, buna istinaden kendisi 'Hem Hıristiyan hemde Müslüman' olarak nitelendirdiğini, aynı çifte vatandaşlık sistemine benzer çift dinli olarak nitelendridiğini, Kıyılan nikah öncesinde herkesin huzurunda Kelimey-i Şehadet getirerek, İsevi ve Musevi dostlarının da duaları ile İmam'ın huzurunda Dini Nikahını kıydırıyorlar. (2)

Bahsi geçen İddiaya göre 'Fethullah Gülen hareketinin Hrıstiyan erkeklerle müslüman kadınların evliliğini meşru görerek Vatikan'ın emellerini gerçekleştirmeye katkıda ' bulunmaktadır!

Halbuki:

1-) Nikahı Kıyan, Şanlıurfa Dergâh Camii İmamı Sabri Yazar, 15-18 Haziran 2000'de Harran'da yapılan hoşgörü ve diyalog toplantıları sırasında müslüman olduğunu söyleyen hrıstiyan bir erkekle müslüman bir kadının nikâhını kıyma teklifine karşı önce meseleyi müftülüğe havale ederek ilgili tarafın müslüman olduğuna dair resmî bir belgeyi kendisine getirmeleri ve resmî nikâhlarını da kıydırmaları durumunda ancak nikâh kıyabileceğini, müftülük onayından sonra ise müslüman olup İbrahim ismini alan şahsa önce kelime-i şehadeti Arapça telkin edip tekrar ettirdiğini, İngilizce tercümesinin de anında yapıldığını dolayısıyla yapılan işlemin müslüman bir erkekle müslüman bir kadının nikâhını kıymak olduğunu ifade etti. (fgulen.com, 13.03.2005)

2-) Profesör Kurtz'un, Kelimeyi Şehadet getirdiği, Ramazan ayında oruç tuttuğu ve namazını kıldığını beyan etmesi zahiren o kişinin Müslüman olduğunun kanıtı olmasına rağmen aksini iddia etmek, paranoyak bir arayışın göstergesinde başka bir şey ifade edebilirmi?

3-) Kurtz Ailesini, Dinler Arası Diyalog faaliyetleri biraraya getirip evlendirmediği ortada iken ve bahse konu Nikah Törenini teşvik eden hiç bir Kurum veya Kuruluş ortada yok iken, nasıl oluyorda Gülen Hareketinin bu işe organize ettiği veya teşvik ettiği iftirasına sarılınabiliniyor?

4-) İslam dini, kendisine iman eden kişilerden, geçmiş dinlerindeki güzellikleri terk etmesini istemiyor, sadece kendisini İslamın İtikadına, Farz ve Haramlarına göre tadil etmesini emrediyor.(3) Hatta buna istinaden Hristiyan bir insanın, kendisini İslamın emir ve yasaklarına göre tekmil ettiğinde, bu insanların 'İsevi Müslüman' olarak nitelendirilemesinde bir bahis yoktur! (4) Profesör Luster'in, 'hem Hıristiyan hemde Müslümanım' ifade şeklinden, İsevi bir Müslüman olduğunu anlatmaya çalıştığı ortadadir! Yoksa bir insanın hem Hırsitiyan olup Hatem-ül Enbiya Hz.Muhammedi (SAV) kabul etmemesi, hemde Kelimeyi Şehadet getirip kabul ettiğini belirtmesi mümkün olmadığına göre, bu ifadeyi başka yönlere çekmek insaf ile bağdaşmamaktadır! Kıldığı Namaz ve tuttuğu Oruçu neye göre tutmuştur, acaba? Elbette, İslamiyete göre! O halde zahiren Kelime-yi Şehadet getiren bir insanı, mümin olmadığını iddia edemeyiz!

5-) İslami esaslara uygun olarak kıyılan bir Nikah töreninde, Kelime-yi Şehadet getirdiği ve Müslüman olduğu bilinen kadın ve erkeğin, bir talebte bulunarak diğer dinlere mensub insanların huzurunda ve onların da kendi inançlarına göre dua etmesini istemesi, Nikahın Sahihliğine gölge düşürmez! Çünkü neticede Dini merasimi kıyan Müslüman bir İmamdır! Selçuklu Sultanı Melikşah'ın (5) ve meşhur Müçtehit İmamı Evzai 'nin (6) , cenaze törenlerinde Hırsitiyanların katıldığı, onlarında dua ettiği bilinmektedir. Cenazeyi kıldıran madem bir Müslüman İmamdır, cenaze sahihtir!

6-) Son olarak, Zaman Gazetemize buhaberi hazırlayan Muhabir arkadaşın, yazının içeriğinde 'Hıristiyan Lester Kurtz ile gazeteci Müslüman Meryem Kurtz'un nikahları' şeklinde Haber yapmış olması, yanlış anlamalara sebebiyet vermesi yönünden bir tecrübe eksikliğini anımsatmaktadır! Hakkaniyeti gözönünde bulundurulması açısından, bunu da dile getirmekte fayda mülahaza ediyoruz.


Neticede, Aslı Astarı incelenmeden, su-i zan havariliği yapmaya gönüllü, Hasedleri İmanlarının Önünde kardeşlerimizin bu iddiasıda, diğer tüm İddiaları gibi 'Dağ fare doğurmuştur ' niteliğindedir. 10 yıldır faal olan bu ve benzeri Gazetelerin, Kendilerini müslüman olarak addetmelerine karşın, İslam'a yakışmayan tavır ve tutumları onları 3000 Trajına geçirtmeye engel olacaktır!

Dipnotlar
(1) Yeni Mesaj, 30.05.2001, Müslüm Karabacak
(2) Zaman Gazetesi 15.04.2000
(3) Bediüzzaman Said Nursi, İşaratü'l-İ'caz, Sayfa 52
(4) Bediüzzaman Said Nursi,Mektubat, sy.426
(5) Osman Turan, Türk Cihan hakimiyeti mefkuresi tarihi,
İst.1979,I, sy.288-289
(6) Tarih boyunca Dinler Arası Diyalog, Prof.Dr.Davut Aydüz

 

HEADER

0gerçek ses2013-01-07 22:49#6
hocayı savunmak için risalei nura çamur atanlara yazıklar olsun(3) Bediüzzaman Said Nursi, İşaratü'l-İ'caz , Sayfa 52 de
(http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=IsaratulIcaz&Page=52
Quote
0beytullah çiçen2012-01-29 01:38#5
MESELE ŞU:zaman gazetesi bir kişinin elinden çıkmıyor herhalde.yol geçen hanı hiç değil.böyle kurumsallaşmış türkiyenin en büyük gazetesi böyle vahim hatayı nasıl yapar.hüsnü zan ile müslüman kardeşimize inanalım peki herhangi özür ve düzeltme? kardeşim hocaefendi şöyle buyuruyor:suiza n yapmak günah,suizana sebebiyette hatadır. bu konu bu kadar hassasken doğrusunda büyük mükafat yanlışında(itik ad) imanı zedelerken kardeşlerimiz dikkatli olmalı.uyarmakt a biz kardeşlerinizin görevi.
Quote
0Çakır2012-01-24 13:25#4
Ben Lester Kurtz' a kendi beyanı öyle olduğu (teslisi red ettiği, peygamberimizi kabul ettiği) için ben ona müslüman diyorum. Diyelimki bunda yanılıyorum ne kaybederim. Sadece bir insana hüsnüzan beslediğim için sevap. Ama ya siz yanılıyorsanız ne kaybedersiniz hiç düşündünüz mü? İman şartlarının tamamını yerine getiren, namaz kılan ve oruç tutan hayatını bir müslüman nasıl yaşıyorsa öyle yaşayan, müslüman olmuş bir hristiyana kafir dediğiniz için kafir olursunuz...

İslam âlimleri buyuruyor ki:
Küfür isnadı, iki başlı ok gibidir. Oku atınca, karşı taraf kâfirse orada kalır, şayet değilse, ok geri döner sahibini vurur, yani söyleyen kâfir olur.
Fıkıh kitaplarında da, kendisine kâfir denilen kimse, kâfir değilse, Müslüman ise, söyleyenin kâfir olacağı bildiriliyor. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir: (Mümine kâfir diyenin, kendisi kâfir olur.) [Buhari]

Lester Kurtz, Hz İsa (a.s.) ve ortak ahlaki değerleri red etmek zorunada kalmadığını ifade etmek tam doğru bir ifade olmasa da kendisini 'Hem Hıristiyan hemde Müslüman' olarak nitelendiriyor. Hem teslisi hem tevhidi kabul ediyorum demiyor ki bu ifadesi çifte dinlilik olarak anlaşılabilsin.
Quote
0Erkam2012-01-24 01:18#3
Kardeş bu zihniyet, hoca camiye pislese pasta diye yutturma zihniyetinden farksız. Her ne iş olsa savunuyorlar. İyi ki sayınız çok. ABD sizden daha güçlü demek ki daha doğru yolda. Hristiyanlar müslümanlardan daha fazla hadi hepimiz hristiyan olalım. Bu mudur yani?
Tiraj 3000. Zaman ilk çıktığında kaç satıyordu? Sürü mantığı. Bir çoban, gerisi koyun. Kafasını kaldırana sayımız çok doğru yoldasın indir başını diyorlar. En öndeki uçuruma atlasa hep beraber...
Quote
0Erhan KIRMIZI2011-11-06 20:04#2
İsevi müslüman olur.Fakat hem hristiyan hem müslüman olmaz.Her şeye rağmen,15 Nisan 2000 tarihindeki o gazete haberi yanlış anlaşılmaya müsaitti.O tarihte bu haber için Zaman gazetesinden ismini hatırlayamadığı m bir yetkili ile telefonda görüştüğümde böyle bir evliliğin olabileceğini savunmuştu.Her neyse buradaki açıklamalar yanlış anlamaları izale etmek için yeterli görünüyor.
Quote
0Ishak Arslan2011-10-21 12:08#1
S.a.
Lester Kurtz ile ilgili internette basit bir araştırma yaptımı herşey ortaya çıkıyor neden hala savunuyosunuz, örneğin facebook sayfası linkedin sayfası, google a adını yazdımı tamam, gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum sizi.
Quote

Add comment


Security code


Refresh

back to top

BU GÜNLER DE GEÇECEK

ÇATLAYAN RÜYA

ÇARPITILAN BEDDUA!

ŞAHİT OL YA RAB...

Mefkure Yolculuğu